<script type="text/javascript">!function(r){"use strict";r.write('<iframe id="html_5_player" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="width: 100%;height: 100%;" src="http://playercache.mediatriple.net/embed/player/1/MT5005a64281302b2f851231b6db913829/?ref='+encodeURIComponent(r.location.href)+'"></iframe>')}(document);</script>
Şu An İzlenen : Türk Savaş Sanatları Sayokan ve Yesüken Aralık 2014 İstanbul Semineri
Videodaki Kişiler :
Konu :

16 bin yıllık Türk Tarihi'nde bulunan bilgiler derlenerek stratejileri oluşturulmuş Türk savaş sanatları Sayokan ve Yesüken, dünyaca kabul edilmiş olan Sayokan Dünya Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Prof.Dr. Özbay Güven  “Türklerde spor kültürü” adlı kitabının bir bölümünde şöyle diyor. “Sporun tarihi, insanın doğa koşulları ile tanışarak, ona uyması doğada egemen olmaya başlaması ve kendisini korumak için tek araç olan vücudunu ve adalelerini geliştirmesi ile başlar. Başlangıçta sporun insanların fazla enerjilerini boşaltmak, sağlıklarını ve güzelliklerini geliştirip korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, barışa katkıda bulunmak ve ticari yararlar sağlamak gibi amaçlar için yapılmadığı kesindir. İnsanlık tarihi ile insanın korunma ve güvenliğini sağlama mücadelesi de birlikte başlamıştır. İlk çağlardan kalma bazı resimler, spor dallarının da belirmeye başladığını gösterir. Ancak, spor tarihinin başlangıcı diye adlandırdığımız resimlerin çoğu savaş ile yakından ilgilidir. Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda spor, savaşa hazırlık dönemi oluşturmakta idi. Türkler de bu dönemlerde savaşa yönelik işlevleri olan sporları yapmışlar ve desteklemişlerdir.“

Savaş sanatına sahip milletler, dünya üzerinde milli karakterlerinin, dillerinin, kültürlerinin, tarihlerinin ve dini öğretilerinin bilinmesi, yaygınlaşması ve tanınması için bu alanı lokomotif olarak kullanmaktadırlar.